Kurz instruktor fitness Brno, Instruktor aerobiku

Instruktor aerobiku

kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR opravňující absolventy k získání živnostenského listu a vedení různých typů lekcí aerobiku

odbornost a praxe lektorů kurzu garantuje maximální kvalitu, aktualizaci učiva podle vývoje oblasti fitness a nejnovějších vědeckých poznatků daných oborů

více než 220 absolventů z celé České rebubliky

kurz probíhá formou tří víkendových školení

Instruktor body & mind

kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR opravňující absolventy k získání živnostenského listu a vedení lekcí tzv. pomalých forem cvičení - FBGA je jedním ze 2 držitelů této akreditace v České republice

odbornost a praxe lektorů kurzu garantuje maximální kvalitu, aktualizaci učiva podle vývoje oblasti fitness a nejnovějších vědeckých poznatků daných oborů

kurz obsahuje 3. stupně vzdělávání

Stupně vzdělávání

První stupeň:

absolvování tří víkendových školení

Druhý stupeň:

absolvování 2 workshopů a 1 diplomu. Jedná se o 3 jednodenní semináře.

Třetí stupeň:

absolvování 40 hospitačních hodin

Obsah kurzu:

speciální část:

aerobik, step aerobik – stavba a vedení lekce, práce s hudbou, technika a názvosloví prvků, metody učení, základy posilování a strečinku

obecná část:

anatomie, fyziologie,kineziologie, traumatologie, pedagogika, právo

Cena:

5.950,- Kč vč.DPH

Absolventi jiného akreditovaného kurzu se zaměřením na aerobik nebo body and mind mohou absolvovat pouze speciální část (vždy pouze sobotní a nedělní části kurzu) za cenu 5450,- Kč, ale jsou povinni složit zkoušky i z obecné části. Druhý a třetí stupeň vzdělávání absolvují bez omezení. Celková dotace kurzu je 150 vyučovacích hodin, každá v trvání 45 minut.

Místo konání:

Fitness Blue Gym, Kotlářská 51a, Brno

Další informace:

Licence bude udělena účastníkům, kteří budou mít účast na všech třech stupních vzdělávání. To znamená, že absolvují 3 víkendová školení, 2 workshopy, 1 diplom a 40 hospitačních hodin a prospějí při závěrečných zkouškách.

Stupně vzdělávání

První stupeň:

absolvování tří víkendových školení

Druhý stupeň:

absolvování 2 workshopů a 1 diplomu. Jedná se o 3 jednodenní semináře.

Třetí stupeň:

absolvování 40 hospitačních hodin

Obsah kurzu:

speciální část:

stavba lekce, zásobník cviků, technika provedení cviků pro lekce: Fitness yoga, Strečink a Power stretch, Over ball, Balanční cvičení, Slow toning, Cvičení pro zdravá záda, Cvičení pro těhotné atd.

obecná část:

anatomie, fyziologie,kineziologie, traumatologie, pedagogika, právo

Cena:

5.950,- Kč vč.DPH

Absolventi jiného akreditovaného kurzu se zaměřením na aerobik nebo body and mind mohou absolvovat pouze speciální část (vždy pouze sobotní a nedělní části kurzu) za cenu 5450,- Kč, ale jsou povinni složit zkoušky i z obecné části. Druhý a třetí stupeň vzdělávání absolvují bez omezení. Celková dotace kurzu je 150 vyučovacích hodin, každá v trvání 45 minut.

Místo konání:

Fitness Blue Gym, Kotlářská 51a, Brno

Další informace:

Licence bude udělena účastníkům, kteří budou mít účast na všech třech stupních vzdělávání. To znamená, že absolvují 3 víkendová školení, 2 workshopy, 1 diplom a 40 hospitačních hodin a prospějí při závěrečných zkouškách.

Instruktor aerobiku kurz, Instruktor fitness Brno