Přihlašování na jednotlivé akce je nyní možné pomocí online formulářů.

Vítáme Vás na našich nových stránkách. Věříme, že zde naleznete všechny potřebné informace.

Centrum pro vzdělávání instruktorů aerobiku a body and mind působící v Brně akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Od r.2002 získalo na kurzech FBGA instruktorský diplom více než 500 nových instruktorů aerobiku nebo body and mind. Pravidelným doškolováním, specializovanými workshopy, diplomy, kongresy atd. projde každý rok dalších více než 1500 účastníků.

FBGA spolupracuje se známými a uznávanými odborníky v oblasti aerobiku, body and mind a fyzioterapie z Čech i ze zahraničí.

Licence

Kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR opravňující absolventy k získání živnostenského listu a vedení různých typů lekcí.

Workshopy

Půldenní školení zaměřené na 1 téma, které obsahují praktickou lekci, její rozbor a teorii k danému tématu. Obsah je pravidelně aktualizován nejnovějšími poznatky ze zahraničních kongresů a školení.

Diplomy

Celodenní rozšiřující školení, které doplňuje a prohlubuje poznatky k dané specializaci instruktorů. Obsah je pravidelně aktualizován nejnovějšími poznatky ze zahraničních kongresů a školení.

Kongresy

Celodenní akce určené pro získávání nových poznatků, seznámení s novými trendy v praktických lekcích, za účasti špičkových zahraničních i tuzemských instruktorů.

Instruktor aerobiku kurz, Instruktor fitness Brno